เทคนิคการแต่งกายขึ้นเครื่องบิน

เทคนิคการแต่งกายขึ้นเครื่องบิน

การแต่งกายขึ้นเครื่องบินไม่ได้มีข้อกำหนดหรือข้อบังคับจากทางสายการบิน ผู้โดยสารสามารถแต่งกายได้อย่างอิสระตามความชอบ สำหรับการเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่ใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน ก็สามารถแต่งตัวได้อย่างอิสระ แต่ว่าหากแต่งกายไม่เหมาะสมจะสร้างความอึดอัดให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะการเดินทางข้ามประเทศที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน ซึ่งการแต่งกายสำหรับการขึ้นเครื่องบินมีดังนี้

1.แต่งกายให้เหมาะกับจุดหมายปลายทาง

            จุดหมายปลายทางเป็นตัวช่วยในการกำหนดการแต่งกายที่เหมาะสม ทั้งตอนที่อยู่บนเครื่องและความสะดวกเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง เช่น หากเดินทางไปประเทศเมืองหนาว ควรเตรียมเสื้อกันหนาวที่มีความหนาวติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วย เมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่มีอากาศหนาวเย็นจะได้มีเสื้อกันหนาวใส่ป้องกันความหนาว หรือหากเดินทางไปเมืองที่ผู้หญิงต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิดก็ควรแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว กางเกงหรือกระโปรงยาวตามลักษณะที่ถูกต้อง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางจะได้สามารถเดินทางเข้าเมืองได้อย่างไม่มีปัญหา เป็นต้น ดังนั้นอย่าลืมศึกษาอากาศและการแต่งกายของประเทศจุดหมายปลายทางทุกครั้ง เพื่อเป็นตัวช่วยในการแต่งกายที่เหมาะสม

2.รองเท้าต้องใส่สบายและอบอุ่น

            บนเครื่องบินจะมีการตั้งอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสตลอดเวลา ซึ่งสำหรับร่างกายคนที่ไม่คุ้นชินกับอากาศเย็นจะรู้สึกไม่หนาวได้  ดังนั้นนอกจากการแต่งตังที่มิดชิดอบอุ่นแล้ว รองเท้าก็ควรเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าที่หุ้มให้ความอบอุ่นกับเท้าด้วย และรองเท้าไม่ควรแข็งหรือรัดแน่นเกินไป โดยเฉพาะการเดินทางที่ต้องนั่งอยู่บนเครื่องบินเป็นเวลานาน การใส่รองเท้ารัดแน่นตลอดจะทำให้รู้สึกไม่สบายและปวดหัวได้ ดังนั้นหากต้องเดินทางควรเลือกใส่รองเท้าหุ้มส้นที่นุ่มและให้ความอบอุ่นหรือใส่รองเท้าผ้าใบก็ได้ และสำหรับผู้ที่ต้องทำการต่อเครื่องและมีเวลาในการต่อเครื่องน้อย จำเป็นต้องวิ่งหรือเดินแข็งกับเวลาเพื่อไปต่อเครื่อง การเดินทางจะต้องใส่รองเท้าที่ทำให้วิ่งได้เร็วทันต่อเวลาด้วย

            การแต่งกายสำหรับขึ้นเครื่องบินเป็นเรื่องความชอบปละสิทธิส่วนบุคคล แต่หากแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มิดชิด เรียบร้อยและให้ความอบอุ่นเพียงพอ จะทำให้ร่างกายรู้สึกสบายตัวตลอดเวลาเดินทาง ไม่เกิดอาการเจ็บป่วยขณะเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางก็สามารถเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่คนต่างชาติมักจะมองว่าเดินทางไปต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพค้าประเวณี หากแต่งกายไม่สุภาพการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศแถบอเมริกา ยุโรปและอังกฤษจะยิ่งยากขึ้นไปอีก การแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อยจะช่วยให้ผ่านด่านคนเข้าเมืองง่ายขึ้น