เทคนิคเช่ารถเที่ยวอย่างไรให้ไม่โดนเรียกค่าเสียหาย

Car Rental Tips

การเดินไปท่องเที่ยวบางครั้งไม่สามารถที่จะนำรถส่วนตัวไปได้ โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัด เมื่อไปถึงที่เที่ยวแล้วการเดินทางต่อไปยังสถานที่เที่ยวในจุดต่าง ๆ จะไม่สะดวก ดังนั้นการเช่ารถจึงเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ทำให้สามารถเดินทางไปยังที่พักและจุดท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น แต่ว่าการเช่ารถหากไม่มีการเตรียมความพร้อมแล้ว คุณจะต้องเสียเงินให้กับเจ้าของรถเช่าโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากรถเกิดชำรุดโดยที่คุณไม่ได้กระทำ ดังนั้นหากคุณจำเป็นจะต้องเช่ารถสำหรับเดินทางควรปฏิบัติดังนี้

1.เตรียมเอกสารให้พร้อม

            เอกสารในการเช่ารถจะเป็นสำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน ต้องเตรียมไปทุกครั้ง เพราะหากไม่มีสำเนาและคุณจำเป็นจะต้องเช่ารถ คุณจะต้องนำเอกสารตัวจริงให้กับทางเจ้าของรถเช่า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณเอง ดังนั้นในการเดินทางทุกครั้งควรติดสำเนาเอกสารอย่างน้อย 2 ชุดติดตัวไปด้วย ไว้สำหรับเวลาที่ติดต่อเช่าหรือเอกสารตัวจริงหายจะได้มีเอกสารสำเนาไว้ติดต่อขอเอกสารชุดใหม่หรือเพื่อยืนยันตัวตน

2.ถ่ายรูปสภาพรถก่อนเช่า

            รถเช่าส่วนมากจะผ่านการใช้งานมาแล้ว สภาพจึงอาจมีรอยขีดข่วน รอยบุบหรือรอยการถูกชนมาแล้ว ดังนั้นก่อนที่จะทำการรับรถเช่าทุกครั้ง จะต้องทำการถ่ายรูปสภาพรถที่ทำการเช่าว่ามีรอยขีดข่วน รอยบุบหรือร่องรอยความเสียหายที่ส่วนใดบ้าง ไว้เป็นหลักฐาน หากเจ้าของรถเช่าทำการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้เหตุผลว่าเราทำรถที่เช่ามาเสียหาย เพราะรูปถ่ายจะเป็นหลักฐานชั้นดีว่าร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะทำการเช่ารถ และรูปถ่ายควรถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปที่มีการระบุวันเวลาในการถ่ายจะดีที่สุด

3.ถ่ายวิดีโอสภาพรถเช่า

            นอกจากถ่ายรูปเป็นภาพแล้ว ควรถ่ายวิดีโอสภาพของรถทั้งภายในและภายนอกรถ โดยถ่ายให้ทั่วทุกมุม ด้านล่างด้านบน ยอมเสียเวลาสักนิดในการถ่ายวิดีโอ เพราะภาพวิดีโอจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าภาพถ่าย หากมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายขึ้นมา เนื่องจากวิดีโอไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้ และเป็นภาพที่เป็นตามความเป็นจริงในขณะที่ทำการเช่า และควรถ่ายให้ติดเจ้าของรถเช่า ในขณะที่ทำการแจ้งว่ารถมีสภาพอย่างไรตอนรับรถด้วย

การเช่ารถสำหรับเดินทางเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้ดี แต่ว่าผู้ประกอบการบางรายไม่สุจริตจริง ดังนั้นตัวผู้เช่าจะต้องเตรียมการป้องกันไว้ในกรณีที่ไม่ได้ทำรถให้เกิดความเสียหาย ด้วยการถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอสภาพรถเช่าก่อนที่จะทำการเช่าทุกครั้ง แล้วการเช่ารถจะไม่สร้างปัญหาให้คุณในภายหลังแน่นอน