ข้อบังคับเกี่ยวกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า: กฎเกณฑ์การขายและการใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง?

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นน้ำยาชนิดหนึ่งที่ใช้โดยทั่วไป ประกอบไปด้วยด้วยนิโคติน โพรพิลีนไกลคอล และรสชาติต่าง ๆ ของเหลวเหล่านี้สามารถซื้อได้หลากหลายรสชาติ และมีจำหน่ายทั้งแบบตลับหมึกแบบเติมและแบบใช้แล้วทิ้ง น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้ผู้ใช้เพลิดเพลินไปกับรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณชื่นชอบโดยไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายในเวลาเดียวกัน  กฎเกณฑ์การขายและการใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ในตลาด ดังนั้นกฎที่ควบคุมการขายและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจึงยังถูกแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ โดยปกติแล้วน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ เช่น บุหรี่และซิการ์ ซึ่งหมายความว่าสามารถขายได้เฉพาะกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีเท่านั้น และไม่สามารถโฆษณาหรือขายในที่สาธารณะได้ อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดเพิ่มเติมบางประการเกี่ยวกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้กำหนดไว้ในผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ดังต่อไปนี้ ผู้ค้าปลีกไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายนิโคตินหรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแก่ผู้เยาว์ และผู้ผลิตต้องติดฉลากเตือนบนผลิตภัณฑ์ของตนเสมอ มีข้อจำกัดในการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เช่น ในที่สาธารณะหรือในบ้าน กฎระเบียบเหล่านี้ได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้คนจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ในด้านการตลาดและการโฆษณา บริษัทบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ภายใต้กฎเดียวกันกับบริษัทยาสูบอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถโฆษณาเกินจริงหรือที่เป็นเท็จที่อาจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนได้ ในสหรัฐอเมริกา บริษัทบุหรี่ไฟฟ้าหรือบริษัทที่ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าต้องลงทะเบียนกับ FDA และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านการผลิตและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของตนอย่างสม่ำเสมอ ความปลอดภัยของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ข้อบังคับเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในสหรัฐอเมริกา การขายและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปัจจุบันองค์การอาหารและยาไม่ได้ควบคุมความปลอดภัยของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้ผลิตที่จะต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ผู้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหลายรายใช้ส่วนผสมคุณภาพสูงและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด อย่างไรก็ตามมีรายงานบางฉบับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิด ตัวอย่างเช่น น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดมีนิโคตินในระดับที่สูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้หากกลืนเข้าไป  ท้ายที่สุดแล้วน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อใช้ตามคำแนะนำที่เหมาะสม แต่เมื่อใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายได้ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติด หากใช้มากเกินไป นิโคตินจึงก่อให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนี้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ายังมีโพรพิลีนไกลคอลและหรือกลีเซอรีนจากพืช ส่วนผสมเหล่านี้ปลอดภัยเมื่อใช้ในปริมาณเล็กน้อย …